POL4328 การวัดและประเมินผลบุคคล

60฿

ข้อสอบอัตนัย 5 ทำ 4 ข้อ

รายละเอียด

POL4328 การวัดและประเมินผลบุคคล

ใช้สำหรับ 2/59
ข้อสอบอัตนัย 5 ทำ 4 ข้อ
เจาะข้อสอบปรับปรุงใหม่ล่าสุด

 

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก