POL3366 การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น

60฿

ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ

รายละเอียด

POL3366 การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น

ใช้สำหรับภาค 2/59
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ
เก็งข้อสอบที่ออกบ่อย ๆ
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก