PK-006 พิชิตข้อสอบ กทม. ระดับ 3 ฉบับล่าสุดปี 2552

200฿

รายละเอียด

พิชิตข้อสอบ กทม. ระดับ 3 ฉบับล่าสุดปี 2552

ประกอบด้วย
–  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  การเรียงความ
–  ประโยครัดกุมและถุกต้องตามหลักภาษา
–  การอ่านบทความยาว
–  อนุกรม
–  คณิตศาสตร์ทั่วไป
–  การวิเคราะห์ข้อมูล
–  ความสอดคล้องกับข้อมูล
–  เงื่อนไขสัญลักษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ