NTK-126 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบกว่า 1,000ข้อ ภาค ก (ก.พ.) ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา 2560

259฿

รายละเอียด

NTK-126 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบกว่า 1,000ข้อ ภาค ก (ก.พ.) ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา 2560

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
เฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
เฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ
แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ