KP-5092 เฉลย HRM2101 / HR201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

62฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/61 : S/60 : 1/60 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ ปรนัย
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย
อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

****** บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์ *****