KP-5086 เฉลย HIS1001 / HI101 อารยธรรมตะวันตก

58฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61 : 1/61 : 1/60 :1/59
เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 120 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้

****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****