KP-5067เฉลย ANT3053 / AN353 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

62฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/60 : S/59 : S/58 : ฯลฯ 
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 120 ข้อ 4 ตัวเลือก
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย
อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน
และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****