KP-5060 เฉลย MGT3405 / GM316 การจัดการข้ามวัฒนธรรม

60฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

เฉลยภาคล่าสุด S/60 : S/58 : S/53 
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 ****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****