KP-5059เฉลย MGT3404 / GM423 ภาวะผู้นำทางธุรกิจ

70฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

เฉลยภาคล่าสุด S/61 : 1/61 : 1/59
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 5 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 ****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****