KP-5047 เฉลย MGT2102 / GM303 หลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

62฿

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด : 1/59 : S/58 : 1/58 : ฯลฯ 
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 115 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย
อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง
****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****