KP-5042 เฉลย MCS3151 / MC3100 / MC310 / MC410 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

58฿

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/60 : 1/60 : S/59 :   ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

***** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****