KP-5033 เฉลย MCS1250 / MCS2200 / MC220การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

62฿

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด  1/61 : S/58 : 1/58 :  ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

***** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****