KP-5028 เฉลย POL4310 / PA310 พฤติกรรมองค์การ

35฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61 : 1/60 : S/59 :   ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 12 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยมีทั้งหมด 4 ข้อ ให้ นักศึกษา เลือกทำ 3 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด