Sale!

KP-2170 เจาะข้อสอบ+สรุปเนื้อหา นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ ใหม่ล่าสุด

280฿ 266฿

รายละเอียด

KP-2170 เจาะข้อสอบ+สรุปเนื้อหา นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติกองทัพอากาศ
-ภารกิจ
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฏหมาย
-ภารกิจตามกฏหมาย
-พันธกิจ เตรียมความพร้อม
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุด 1
-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุด 2
-แนวข้อสอบภาษาไทย
-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด2
-แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุด 1
-แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุด 2
-วิชาคณิตศาสตร์
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
-นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
-แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายพิธีพิจารณาความแพ่ง
-เเนวข้อสอบ กฎหมายเบื้องต้น
-แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ