Sale!

KP-2167 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2167 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                      

*ความรู้ด้านประชาสัมพันธ์

*การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                  

*การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                          

*การผลิตสื่อ                                                                                                           

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       

*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                      

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       

*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                               

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 

*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      

*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      

*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                      

*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                      

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ