Sale!

KP-2163 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2163 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและจำนวน
เจาะข้อสอบรวม 365 ข้อ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
ความรู้ด้านภาษาไทย
เจาะข้อสอบการใช้คำไม่ถูกต้อง
เจาะข้อสอบการใช้ภาษาไม่รัดกุม
เจาะข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 4
 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
 เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 1
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 2
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 3
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 4
 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ