Sale!

KP-2162 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2162 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                                                        

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

          –เจาะข้อสอบ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                                  

          –เจาะข้อสอบ โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                             

          –เจาะข้อสอบ การจัดเข้าพวก                                                                    

          –เจาะข้อสอบ แบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม                                               

          –เจาะข้อสอบ แบบหาตัวกลาง                                                                   

          –เจาะข้อสอบ การอ่านคำ                                                                         

          –เจาะข้อสอบ หาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด                                                  

          –เจาะข้อสอบ ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                  

          –เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ                                                             

          –เจาะข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                         

*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                             

*การวัดบุคลิกภาพ                                                                                  

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ