Sale!

KP-2154 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2154 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม                           

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย                              

*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                          

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ชุดที่  1

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ชุดที่  2  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

*เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สนง.ประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 

*สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                             

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 1                      

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 2 

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                            

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                    

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-2154 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ 2561”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*