Sale!

KP-2150 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2150 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                        

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                  

          –เจาะข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                                      

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                               

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                             

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                              

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                               

          –เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                              

          –เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                              

          –เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                             

          –เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                               

          –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                       

          –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                         

          –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                            

          -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                       

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-2150 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*