Sale!

KP-2135 คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2135 คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                        

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร                                                                

*วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ                                                                

*เจาะข้อสอบ ศุลกากร                                                                                     

*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางเคมี                                                                              

*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางชีววิทยา                                                                         

*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางฟิสิกส์                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้า                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                  

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ