KP-2123 เฉลยข้อสอบ ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

60฿

รายละเอียด

KP-2123 เฉลยข้อสอบ ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

วิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุด

โดย..ติวเตอร์กุ้ง มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่าน ม.รามคำแหง

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

5 ภาค S/59, 2/59, 1/59, S/58, 2/58

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ