KP-2122 เฉลยข้อสอบ ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

62฿

รายละเอียด

KP-2122 เฉลยข้อสอบ ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

 

วิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุด

โดย..ติวเตอร์กุ้ง มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่าน ม.รามคำแหง

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

6 ภาค S/59, 2/59, 1/59, 2/58, 1/58, S/57

 

มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่านหน้า ม.รามคำแหง

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ