KP-2050 อายุความ ครบวงจร หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา เกี่ยวกับ อายุความ ทุกกรณี

340฿

รายละเอียด

KP-2050 อายุความ ครบวงจร หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา เกี่ยวกับ อายุความ ทุกกรณี

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560

 

ราคา 340 บาท
จัดทำโดย สุรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ