Sale!

KP-1919 คู่มือ + ข้อสอบ ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม

200฿ 190฿

รายละเอียด

KP-1919   คู่มือ + ข้อสอบ ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม

ประกอบด้วย
* สรุปกฎหมายอาญา
* สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
* แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
* แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 4

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ