Sale!

KP-1918 คู่มือ + ข้อสอบ ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน

200฿ 190฿

รายละเอียด

KP-1918  คู่มือ + ข้อสอบ ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน

สารบัญ
สรุปกฏหมายมหาชน
สรุปกฏหมายรัฐธรรมนูญ
สรุปกฏหมายปกครอง
แนวข้อสอบกฏหมายมหาชน
แนวข้อสอบกฏหมายรัฐธรรมนูญ
แนวข้อสอบกฏหมายปกครอง
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 4

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ