Sale!

KP-1910 คู่มือสอบเข้า ป.โท กฎหมายธุรกิจ ม.รามฯ สรุป+ข่อสอบล่าสุด

250฿ 238฿

รายละเอียด

KP-1910  คู่มือสอบเข้า ป.โท กฎหมายธุรกิจ ม.รามฯ สรุป+ข่อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– สัญญาเช่าทรัพย์
– สัญญาเช่าซื้อ
– สัญญาจ้างทำของ
– สัญญาฝากทรัพย์
– สัญญายืม
– สัญญาค้ำประกัน
– สัญญาจำนอง
– สัญญาตัวแทน
– นายหน้า
– สัญญาประนีประนอมยอมความ
– ห้างหุ่นส่วนสามัญ
– บริษัทจำกัด
– กฎหมายล้มละลาย
– พระราชบัญญัติโรงงาน
– ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
– สัญญาซื้อขาย – แลกเปลี่ยน
– สัญญาให้
– สัญญาเช่าทรัพย์
– สัญญาจ้างแรงงาน
– สัญญาค้ำประกัน
– สัญญาตัวแทน
– ข้อสอบ สัญญาประนีปรนอมยอมความ
– สรุปแนวข้อสอบ กฎหมายธุรกิจ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ