KP-1883 คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

110฿

รายละเอียด

KP-1883    คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

 

คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557

 

ราคา 110 บาท
จัดทำโดย เนติบัณทิตยสภา

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ