KP-1882 คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1

320฿

รายละเอียด

KP-1882  คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1

คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557

 

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย เนติบัณทิตยสภา

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ