KP-1876 กฎหมายวิ.แพ่งพิสดารเล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

270฿

รายละเอียด

KP-1876  กฎหมายวิ.แพ่งพิสดารเล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

 

กฎหมายวิ.แพ่งพิสดารเล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

 

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2557

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ