KP-1869 กฏหมายแพ่งพิสดาร เล่มที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

300฿

รายละเอียด

KP-1869  กฏหมายแพ่งพิสดาร เล่มที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

 

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2557
จำนวน: 543 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

 

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ