KP-1840 คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

430฿

รายละเอียด

KP-1840  คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 430 บาท
จัดทำโดย อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ