KP-1797 พระราชบัญญัติ ล้มละลาย แก้ไขล่าสุด28 สิงหาคม 2558

50฿

รายละเอียด

KP-1797  พระราชบัญญัติ ล้มละลาย แก้ไขล่าสุด28 สิงหาคม 2558

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 214 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 50 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ