KP-1783 คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกา

190฿

รายละเอียด

KP-1783  คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกา

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 190 บาท
จัดทำโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ