KP-1762 สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3

380฿

รายละเอียด

KP-1762  สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3

ประกอบด้วย
* หุ้นส่วน – บริษัท
* ครอบครัว
* มรดก

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ