KP-1762 สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3

380฿

รายละเอียด

KP-1762  สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3

ประกอบด้วย
* หุ้นส่วน – บริษัท
* ครอบครัว
* มรดก

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์