KP-1756 สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1

450฿

รายละเอียด

KP-1756  สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1

ประกอบด้วย

* นิติกรรม
* สัญญา
* หนี้
* ละเมิด
* พ.ร.บ.ความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
* ทรัพย์ * ที่ดิน

 

 

ราคา 450 บาท
จัดทำโดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ