KP-1751 พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ New version 1.60

170฿

รายละเอียด

KP-1751  พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ New version 1.60

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

 

ราคา: 170 บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ