KP-1704 คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา

340฿

รายละเอียด

KP-1704  คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

ราคา 340 บาท
จัดทำโดย ธานี สิงหนาท (ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ