KP-1698 ประมวลกฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย์

120฿

รายละเอียด

KP-1698  ประมวลกฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย์

บรรพ 1-6 (ฉบับปัจจุบัน)

ราคา 120 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ