KP-1695 ประมวลกฎหมาย แพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6

280฿

รายละเอียด

KP-1695  ประมวลกฎหมาย แพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
ราคา 280 บาท
จัดทำโดย คณะวิชาการ Juctice Gruop

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ