KP-1673 ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน

90฿

รายละเอียด

KP-1673  ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและที่ดิน บรรพ 1 และบรรพ 4

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 4 ทรัพย์สิน

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

ราคา 90 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ