KP-1652 รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

100฿

รายละเอียด

KP-1652  รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2559
ราคา 100 บาท

จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ