KP-1630 คู่มือการศึกษา สัมมนนา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

350฿

รายละเอียด

KP-1630  คู่มือการศึกษา สัมมนนา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้พิพากษา)