KP-1618 พร้อมกฎหมายพิเศษ ปกครอง อัพเดทล่าสุด 2558

135฿

รายละเอียด

KP-1618  พร้อมกฎหมายพิเศษ ปกครอง อัพเดทล่าสุด 2558

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 135 บาท
จัดทำโดย KW GROUP (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ