KP-1605 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้เรียน

300฿

รายละเอียด

KP-1605  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้เรียน

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

ภาค 2 ความผิด

ภาค 3 ลหุโทษ

หมายเหตุ

ราคา 300 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ