KP-1568 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมสอบ ป.วิ.อ ภาค 1-2 เล่ม 2 มาตรา 1-156

150฿

รายละเอียด

KP-1568  กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมสอบ ป.วิ.อ ภาค 1-2 เล่ม 2 มาตรา 1-156

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
จำนวน: 302 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบาญ
เกริ่นนำ
บทที่ 1 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี
บทที่ 2 ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
บทที่ 3 สิทธินำคดี อาญามาฟ้องระงับ
บทที่ 4 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ KW Group

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ