KP-1561 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

270฿

รายละเอียด

KP-1561  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ