KP-1536 หลักทฤษฎีพื้นฐาน – ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์ ฎีกา คดี-แพ่ง-คดีอาญา ครบทุกประเด็น แบบฉบับขั้นเทพ

510฿

รายละเอียด

KP-1536  หลักทฤษฎีพื้นฐาน – ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์ ฎีกา คดี-แพ่ง-คดีอาญา ครบทุกประเด็น แบบฉบับขั้นเทพ

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

เนื้อหาประกอบด้วย
– วิธีการเรียงคำฟ้อง เนื้อหา อุทรธรณ์ ฎีกา
– การยื่นอุทธรณ์ ฎีกา
– คำแก้และวิธีการเรียงคำแก้อุทธรณ์ ฎีกา
– การแถลงการณ์ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
– หลักเกณฑ์การตรวจข้อกฎหมายก่อนยื่นอุทธรณ์ ฎีกา
– แนวทางการเตรียมข้อเท็จจริง
– ตัวอย่าง อุทธรณ์ ฎีกาที่น่าสนใจ
ราคา 510 บาท
จัดทำโดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ