KP-1532 ตอบข้อกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2558

360฿

รายละเอียด

KP-1532  ตอบข้อกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2558

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

ราคา 360 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ