KP-1531 คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ

390฿

รายละเอียด

KP-1531  คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ

 

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559

ราคา 390 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ