KP-1529 ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

380฿

รายละเอียด

KP-1529   ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ